Ileri Anne Yasi

Günümüzde ileri yaş dediğimiz 35 yaş üstünde gebelik sayıları artmıştır. İdeal gebelik yaşları 20-35 yaşları arasındadır. Kadınların çalışma ve sosyal hayat içinde daha fazla yer almaları, eğitim süreçlerini daha uzun tutmaları ve infertilite (kısırlık) tedavi yöntemlerinin ilerlemiş olması nedeniyle gebelik yaşı daha ileri yaşlara kalabilmektedir. Özellikle ilk gebeliğini 30'lu yaşlardan sonra geçiren pek çok kadın mevcuttur. Son 10-20 yılda bu durumun sıklığı artmıştır.

Kadının yaşı ilerledikçe gebelik olasılığı da azalır. Çünkü yumurtalık fonksiyonları yavaşlar, yumurta sayı ve kaliteleri azalır. Dolayısıyla gebe kalma potansiyallerinde azalma olur. 35 yaştan sonra her adet döngüsünde yumurtlama olmayabilir.

Yaş artışıyla beraber bazı problemlerin de görülme olasılığı artar. Öncelikle kromozomal hastalıklar ve özellikle Down Sendromu görülme riskinde yaşa bağlı istatiksel bir artış mevcuttur. Bu hastalıkta zeka geriliği ile birlikte bazı kalp ve organ anomalileri mevcuttur. Ancak gebelik sırasında yapılan bazı tarama testleri (ikili-üçlü test) ile risk hesaplanır ve riskli gebelerde prenatal testler ile (amniosentez-koryon villus biyopsisi ) kromozom analizi yapılarak fetusta bu hastalığın olup olmadığı tespit edilebilir.

Yaş ilerledikçe insanlarda hipertansiyon veya şeker hastalığı gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.

Diabet (Şeker Hastalığı) : Yaşla birlikte özellikle tip 2 diabet görülme riski artar. Bu hastalıkla beraber olan gebelikte bazı problemler de beraberinde gelir. Özellikle erken dönemde (bebeklerde) yüksek kan şekeri yapısal anomalilere neden olabilir. Bu gebeliklerde düşükler, erken doğum, plasenta problemleri, ölü doğumlar ve preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) gibi sorunlara daha fazla rastlanır. Diabetik anne bebekleri daha kilolu olurlar ve bu durum her zaman iyi değildir. Doğum sırasında bebeğin travma yaşaması açısından da tehlikelidir. Ayrıca diabetik anneden doğan yeni doğanda doğum sonrası dönemde daha sık problemlere rastlanır.

Gebelikte tespit edilen Gestasyonel Diabet ise gebelikte dietle kontrol altına alınabilir. % 15 kadarında insülin tedavisi gerekir. Doğumdan sonra genelde diabet sorunu da ortadan kalkar. Ancak bazen doğum sonrası diabet kalıcı bir hal alabilir.

Yüksek Tansiyon : Gebelik öncesi var olan yüksek tansiyona kronik hipertansiyon denir. Bazen de gebelik sırasında tansiyon yükselebilir. Bu durumda idrarda albümin varlığı ve hastanın ödemleri önem kazanır.

Gebelikte yüksek tansiyonun; ani bebek ölümü, plasentanın erken ayrılması ve bebekte gelişme geriliği yapma gibi sorunlara yol açması muhtemeldir.

Diğer Hastalıklar : Yaşla beraber kalp ve damar hastalıkları, böbrek, karaciğer, akciğer hastalıkları, bazı nörolojik hastalıklar ve kanserlerin sıklığında artış gözlenir.

Derin ve trombozu akciğer ödemi gibi anne hayatını tehdit eden durumlar özellikle kronik hastalığı olan anne adaylarında daha sık görülür.

Gebelikle ilgili sık görülen problemler

* Çoğul Gebelik; Anne yaşının artması ile birlikte sıklığı artar.

* Düşükler; En sık görülme nedeni kromozomol bozukluklar olduğu için ve yaşla birlikte kromozom bozukluğu riski arttığı için ileri yaş gebeliklerde düşük riski fazladır.

* Dış Gebelik; Tüplerin hareketlerinde yaşla birlikte azalmadan veya geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı tüplerde oluşan hasarlardan dolayı ileri yaş gebelerde dış gebelik riski artmaktadır.

* Bebekte anomali; Yaş ile birlikte Down Sendromu başta olmak üzere kromozom anomali riski arttığı için anomalilere daha sık rastlanır. Ayrıca genetik olmayan yapısal anomaliler de ileri yaş gebeliklerde daha sık görülür. ( örn; yarık damak-dudak )

* Erken doğum; Yüksek tansiyon ve diabette komplike olan gebeliklerde daha fazla olmak üzere erken doğum riski artmıştır.

* Gelişme geriliği; Dolaşım sistemini etkileyen yüksek tansiyon ve şeker gibi hastalıklar bebeğe giden kan akımını etkileyerek gelişme geriliğine neden olurlar.

* Plasenta problemleri ve kanama; Plasenta previa ve ablasyo plasenta denilen ve gebeliğin son üç ayında kanama ile ortaya çıkan önemli sorunlar ileri yaş gebelerde fazladır.

Plasentanın erken ayrılması denilen ablasyo plasenta'da yüksek tansiyon ile birliktelik genelde mevcuttur.

Plasentanın önde gelmesi demek olan plasenta previa ise gebelik sayısı arttıkça riski artan bir durumdur.

Fetus ve yeni doğanla ilgili problemler;
Gelişme geriliği, annedeki yüksek tansiyon ve diabet gibi hastalıklar bebeği etkileyerek anne karnında sıkıntıya sokabilir ve acil doğum gerektirebilir. Bu durumda bebekte asfiksi denilen oksijensiz kalma ve ilerde nörolojik problemler kalmasına hatta doğum öncesi veya sonrası ölüme kadar neden olabilir. Erken doğumlarda ise bebek yoğun bakımda kalmak zorunda kalır ve prematür bebeğin sorunları ile uğraşır.

Doğum problemleri;
Doğum eylemi daha uzun sürebilir. İri bebeklerde doğum sırasında anne ve bebek açısından komplikasyonlar daha fazla gözlenir. Bebeğin omuzu takılabilir. Annede doğum yırtıkları daha fazla olur. Gelişme geriliği ve yüksek tansiyona bağlı fetal sıkıntı daha fazla görülebilir. Bu sebeblerden dolayı ileri yaş gebeliklerde sezaryen doğum oranları daha fazladır.

İleri yaş gebelerde hastaların düzenli takip ile bu tür hastalıkların varlığı veya ortaya çıkıp çıkmayacağı önceden tespit edilebilir. Mevcut hastalıklar uygun tedavilerle kontrol altına alınabilir. Bu durumda ileri yaş gebeliklerde de normal gebelik geçirme ve sağlıklı bir bebek doğurma olasılığı sağlanmış olunur.

Kaynak: http://www.lady-baby.com/gebe_dogum_ilerianneyasi.php?lk=1

Hiç yorum yok: