Ikiz Gebelik Bilgileri

Çoğul gebelikler arasında en sık rastlanan durumlardan birisi ikiz gebeliklerdir. Normal yollarla gerçekleşen hamileliklerde ikiz gebelik durumu yüzde birlerde seyrederken artan yardımcı üreme yöntemlerinde bu oran yüzde üç ve dörtlere yükselmiştir. İkiz bebeklerin başlıca nedeni genetik faktörlerdir. Uzak akrabalarda bile gerçekleşen ikiz bebek gebelikleri sebeplerin başında sayılabilir. İlk dört ay evresinde çoklu gebeliğin teşhisi mümkün değildir.  Geri kalan diğer evrelerde ise teşhis giderek kolaylaşabilir. Ultrasonografi haricinde çeşitli belirtilerle çoklu gebelik riskini göz önünde bulundurabilirsiniz.İkizlerin dörtte biri tek yumurta ikizi olarak doğarken dörtte üçü çift yumurta ikizi olarak dünyaya geliyor. Çift yumurta ikizleri; aynı zamanda oluşan fakat birbirinden bağımsız ve farklı tip ve karakterlere sahip ikizlerdir. Gerçek ikiz olarak adlandırılan tek yumurta ikizleri döllenen yumurtanın kendi içinde ikiye bölünmesiyle oluşur. İkiye bölünme işlemi 15. günden itibaren gerçekleştiği takdirde bebeklerin yapışık olma riski de oldukça artar.
 
Yapılan araştırmalara göre tek yumurta ikizlerinin genellikle aynı cinsiyette dünyaya geldikleri, kan gruplarının aynı, parmak izlerinin ise neredeyse aynı olduğu saptanmıştır. Zekâ seviyeleri, sağlıkları ve günlük hayatta ki hemen her konuda aynı görüşe sahip oldukları da diğer özellikleri arasında. Çift yumurta ikizleri farklı DNA lara sahip oldukları için aynı konularda farklı duyarlılıklara sahiptirler. Hamilelik süreleri çoklu gebeliklerde normal gebeliklere göre kısalıyor. Bebek sayısı arttıkça rastlanan vakalardan biride ölüm oranıdır.

Hiç yorum yok: