Gebelik Doneminde Baba Adayi

Bebek bekleme dönemi baba adayını da önemli ölçüde etkiler. Erkek, baba olacağını öğrendiğinde sevinç, umut, endişe gibi birçok duyguyu aynı anda yaşayabilir. Erkekler gebelik döneminde bazı psikolojik süreçlerden geçerler;
 • Kendi anne-babasıyla ayrışır,
 • Bireyleşme sürecini bilinçli ya da bilinç dışı yeniden yaşar,
 • Kendi anne-baba ve kardeşleriyle olan ilişkilerini gözden geçirir ve kendisine bakış açısı değişir,
 • Daha önce çocuk sahibi olmuş ise, çocukları ile ilişkilerini de yeniden düzenler.

Gebelik döneminde erkekler bazı korkular ve kaygılar yaşayabilir.

Baba adaylarının yaşayabileceği korku ve kaygılardan bazıları şunlardır;

 • Bebeğin gelişim durumu ve yaşamı ile ilgili, örneğin: "Bebeğim sakat olabilir, ölebilir" gibi,
 • Doğumla ilgili, örneğin eşim doğumda acı çekebilir gibi,
 • Doğum sonrasında bebekle baş etme becerisi ile ilgili, örneğin: "Bebeğin ihtiyacı olan bakımı verebilecek miyiz?" gibi,
 • Baba adayının kendisi ile ilgili, örneğin iş hayatının etkilenmesi, aile içi statülerin değişmesi, kendisine ve eşine ayırdığı zamanın kısalması, cinsel hayatlarının etkilenmesi, sosyal yaşamlarının kısıtlanması" gibi,
 • Bebek sahibi olmanın ekonomik durumunu nasıl etkileyeceği gibi korku ve kaygılar yaşanabilir.

Yaşanabilecek bu korku ve kaygılar normaldir. Erkeklerin çoğu hamilelik ve babalıkla ilgili korkularını kendilerine saklar, çünkü eşlerinin endişelerini artırmak istemezler. Oysa bu duygu ve düşünceleri eşle paylaşmak çok önemlidir.

Baba adayının gebelik dönemini daha rahat geçirebilmesi için yapabilecekleri;

 • Duygu ve düşüncelerini eşiyle paylaşabilir,
 • Kendi babasıyla, gebelik ve baba adayı olmak hakkında neler hissettiğini konuşabilir,
 • Gebelik ve baba adayı olmak hakkındaki duygularını yakın bir arkadaşıyla paylaşabilir,
 • Başka baba ve baba adaylarıyla konuşabilir,
 • Baba olma duygusunu benimsemek için kendisine zaman tanıyabilir,
 • Hamilelik, doğum, bebek bakımı gibi konuları işleyen dergi ve kitaplar okuyabilir,
 • Mümkünse gebelikle ilgili kurslara katılabilir.

Baba adayının Anneye Sağlayabileceği Destekler

Baba adayının çocukla ilk iletişimi, annenin hamilelik döneminde eşine yardımcı olmasıyla başlar.
Hamileliğin her aşamasını takip etmek, anne adayına bebeğe hazırlık aşamasında psikolojik destek vermek, bebeğin gelişimini takip etmek, gebelik kontrollerinde bulunmak babalık rolüne hazırlığın önemli adımlarıdır.

Gebelik dönemine baba adayının katılımı, desteği, eşiyle yapabileceği ortak uğraşlar, gebelik döneminin hem anne adayı hem de baba adayı için çok daha sağlıklı geçmesine yardımcı olur.

Baba adayının gebelik döneminde eşiyle birlikte yapabileceği aktivitelere örnekler;

 • Eşiyle duygularını ve sorunlarını sık sık konuşabilir ve paylaşabilir,
 • Gelecek ile ilgili planları birlikte yapabilir,
 • Gebelik kontrollerine birlikte gidebilir,
 • Doğacak bebekle ilgili hazırlıkları birlikte yapabilir, eşyaları birlikte alabilir, odası birlikte hazırlanabilir,
 • Doğacak bebeğe isim seçimini birlikte yapabilir,
 • Maddi durum gözden geçirilip, değerlendirebilir,
 • Başka çocuk varsa, doğacak bebeğe kardeşi hazırlayabilir,
 • Ev işlerinin bazılarını üstlenebilir.

Dokuz aylık gebelik sürecine izleyici kalmaktan çok katılımcı olmak, baba adayına çok şey öğretir, eğlendirir ve eşi için de işleri kolaylaştırır.

Hazırlayan: Bursa Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi

http://www.bsm.gov.tr/ruhsagligi/baba.asp?sira=10

Hiç yorum yok: