Cocuklukta Stres

Çocukluktaki stres yetişkinlikte depresyona yol açabiliyor...

Stresli bir ortamda gelişen bir çocuğun diğerlerine göre depresyona girme riski daha fazladır. Küçük yaşlarda beyinde oluşan stres kalıcı olabilir. Beynin önemli bir geni değişime uğrar ve depresyona yol açan hormonları normalinden fazla sağlılar ve yaşam boyu strese yol açabilir.

Çocuk ve gençlerin duygu durumu bozuklukları, yetişkinlik çağına göre daha az araştırılmış olmasına rağmen son zamanlarda bu konu üzerinde gözle görülür bir ilerleme kaydedilmiştir. Depresif hastalıkların yetişkinlik çağından öncesinde görülebilmesini araştıran daha önceki inanışların aksine, yakın zamanlarda yapılan teşhiste ne gibi ölçütlerin kullanılması gerektiği; epidemolojiye, nedenlerine, ilerlemesine ve sonuçlarına yönelik araştırmalarda daha gelişmiş tekniklerin kullanımı; ayrıca depresif, distimik ve risk öğelerini oluşturan çocukların tedaviye vermiş oldukları tepkiler üzerinde durulmaktadır.

Araştırmalar yetişkinlik ve orta dönemlerine doğru depresyonun genel sıklığında iki çeşitte de artış olduğunu göstermektedir. Ancak kızlardaki oranlar karşı cinslerine göre daha fazladır. Kızlardaki bu farklılık konusunda araştırmacılar arasında fikir birliği olmasına rağmen, bu farklılığı açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Hiç yorum yok: